21:43:17 Chủ Nhật , Ngày 20 tháng 1 năm 2019 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2018-2019
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :30/7/2018
Ngày KTHK :30/12/2018
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP
STTLớpHọ tên cố vấnĐiện thoạiEmail
1BC17.21.01 Thạch Văn Thanh
2BC17.21.02 Nguyễn Thị Thu Hương
3BC17.21.03 Thạch Văn Thanh
4BC17.21.04 Thạch Văn Thanh
16CQ54/01.01 Phạm Thanh Hà
17CQ54/01.02 Phùng Thanh Loan
18CQ54/01.03 Vũ Quốc Dũng
19CQ54/01.04 Nguyễn Thanh Giang
20CQ54/02.01 Nguyễn Đình Chiến
21CQ54/02.02 Lý Phương Duyên
22CQ54/02.03 Vương Thị Thu Hiền
23CQ54/02.04 Nguyễn Thị Thanh Hoài
24CQ54/03.01 Đoàn Thị Thu Hương
25CQ54/03.02 Nguyễn Ánh Nguyệt
26CQ54/03.03 Nguyễn Thị Thu Hà
27CQ54/03.04 Nguyễn Thị Thu Hà
28CQ54/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
29CQ54/05.02 Nguyễn Hoàng Tuấn
30CQ54/05.03 Thái Bùi Hải An
31CQ54/05.04 Nguyễn Thị Kim Oanh
32CQ54/05.05 Phạm Thị Bích Ngọc
33CQ54/05.06 Hoàng Thúy Dung
34CQ54/08.01 Đặng Lê Ngọc
35CQ54/08.02 Vũ Việt Ninh
36CQ54/08.03 Nguyễn Đình Dũng
37CQ54/08.04 Nguyễn Đình Dũng
38CQ54/11.01 Ngô Thị Kim Hòa
39CQ54/11.02 Ngô Thị Kim Hòa
40CQ54/11.03 Bạch Thị Thu Hường
41CQ54/11.04 Bạch Thị Thu Hường
42CQ54/11.05 Bùi Thu Hà
43CQ54/11.06 Bùi Thu Hà
44CQ54/11.07 Phạm Minh Đức
45CQ54/11.08 Phạm Minh Đức
46CQ54/11.09 Phạm Thị Thanh Hòa
47CQ54/11.10 Phạm Thị Thanh Hòa
48CQ54/11.11 Nguyễn Thu Hà
49CQ54/11.12 Nguyễn Thu Hà
50CQ54/11.13 Bùi Thị Hà Linh
51CQ54/11.14 Bùi Thị Hà Linh
52CQ54/11.15 Nguyễn Thành Đạt
53CQ54/11.16 Nguyễn Thành Đạt
54CQ54/11CL.01 Phạm Thị Vân Anh
55CQ54/11CL.02 Nguyễn Thị Hà
56CQ54/15.01 Trần Thị Lan
57CQ54/15.02 Đặng Thị Ái
58CQ54/15.03 Trần Thị Quỳnh Hoa
59CQ54/15.04 Trần Thị Ngà
60CQ54/15.05 Trần Thị Việt Thạch
61CQ54/15.06 Trần Thị Việt Thạch
62CQ54/15.07 Lã Thị Lâm
63CQ54/15.08 Trần Thị Thu Hiền
64CQ54/16.01 Nguyễn Thị Tuyết Mai
65CQ54/16.02 Nguyễn Thị Tuyết Mai
66CQ54/18.01 Lê Thị Bích Ngọc
67CQ54/18.02 Nguyễn Thị Thảo
68CQ54/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
69CQ54/19.02 Cao Minh Tiến
70CQ54/21.01 Lê Thị Thu Minh
71CQ54/21.02 Lê Thị Thu Minh
72CQ54/21.03 Nguyễn Thu Hiền
73CQ54/21.04 Nguyễn Thu Hiền
74CQ54/21.05 Ngụy Thu Hiền
75CQ54/21.06 Ngụy Thu Hiền
76CQ54/21.07 Tràn Thị Tuyết
77CQ54/21.08 Tràn Thị Tuyết
78CQ54/21.09 Mai Thị Thư
79CQ54/21.10 Mai Thị Thư
80CQ54/21.11 Dương Thị Yến
81CQ54/21.12 Dương Thị Yến
82CQ54/21.13 Lê Thị Hoa
83CQ54/21.14 Lê Thị Hoa
84CQ54/21.15 Nguyễn Thị Nga
85CQ54/21.16 Nguyễn Thị Nga
86CQ54/21.17 Cấn Mỹ Dung
87CQ54/21.18 Cấn Mỹ Dung
88CQ54/21.19 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
89CQ54/21.20 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
90CQ54/21CL.01 Vũ Thị Phương Liên
91CQ54/21CL.02 Nguyễn Thu Hảo
92CQ54/22.01 Phạm Phương Anh
93CQ54/22.02 Phạm Phương Anh
94CQ54/22.03 Nguyễn Hải Vân
95CQ54/22.04 Nguyễn Hải Vân
96CQ54/22.05 Nguyễn Thị Thanh Phương
97CQ54/22.06 Nguyễn Thị Thanh Phương
98CQ54/22.07 Hồ Mai Ly
99CQ54/22.08 Hồ Mai Ly
100CQ54/22.09 Hoàng Thị Kim Ưng
101CQ54/22.10 Hoàng Thị Kim Ưng
102CQ54/23.01 Phạm Thu Huyền
103CQ54/23.02 Ngô Thị Thùy Quyên
104CQ54/23.03 Hy Thị Hải Yến
105CQ54/23.04 Phạm Thu Trang
106CQ54/31.01 Đặng Thị Tuyết
107CQ54/31.02 Trần Tuấn Anh
108CQ54/31.03 Vũ Thị Vân Khánh
109CQ54/31.04 Lê Xuân Đại
110CQ54/32.01 Đào Thị Minh Thanh
111CQ54/32.02 Đào Thị Minh Thanh
112CQ54/32.03 Lê Việt Nga
113CQ54/32.04 Lê Việt Nga
114CQ54/41.01 Phạm Thái Huyền Trang
115CQ54/41.02 Hoàng Thị Thanh Liễu
116CQ54/41.03 Hoàng Hải Xanh
117CQ54/41.04 Đồng Thị Ngọc Lan
118CQ54/51.01 Trần Hương Giang
119CQ54/51.02 Trương Thị Minh Hạnh
120CQ54/51.03 Ngô Thị Việt Anh
121CQ54/51.04 Trần Thu Hoài
122CQ54/51.05 Phan Thị Xuân
123CQ54/51.06 Đào Thị Oanh
124CQ54/61.01 Nguyễn Vũ Minh
125CQ54/61.02 Nguyễn Vũ Minh
126CQ54/62.01 Vũ Thị Lê Hoa
127CQ54/62.02 Nguyễn Thanh Thảo
128CQ54/62.03 Nguyễn Thị Duyên
129CQ54/62.04 Nguyễn Phúc Đài
130CQ54/63.01 Phạm Thị Hồng Nhung
131CQ54/63.02 Hoàng Thu Hằng
133CQ55/01.01 Nguyễn Thu Hương
134CQ55/01.02 Phạm Thị Hoàng Phương
135CQ55/01.03 Nguyễn Thùy Linh
136CQ55/01.04 Nguyễn Thùy Linh
137CQ55/02.01 Nguyễn Thị Minh Hằng
138CQ55/02.02 Tôn Thu Hiền
139CQ55/02.03 Nguyễn Đình Chiến
140CQ55/02.04 Phạm Nữ Mai Anh
141CQ55/03.01 Trịnh Hữu Hạnh
142CQ55/03.02 Trịnh Hữu Hạnh
143CQ55/03.03 Nguyễn Ánh Nguyệt
144CQ55/03.04 Nguyễn Ánh Nguyệt
145CQ55/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
146CQ55/05.02 Nguyễn Thị Kim Oanh
147CQ55/05.03 Nguyễn Hoàng Tuấn
148CQ55/05.04 Thái Bùi Hải An
149CQ55/05.05 Nguyễn Thị Lan Hương
150CQ55/05.06 Hoàng Thúy Dung
151CQ55/08.01 Dương Đức Thắng
152CQ55/08.02 Dương Đức Thắng
153CQ55/08.03 Lê Thị Mai Anh
154CQ55/08.04 Lê Thị Mai Anh
155CQ55/09.01 Nghiêm Thị Thà
156CQ55/09.02 Nghiêm Thị Thà
157CQ55/11.01 Nguyễn Thị Bảo Hiền
158CQ55/11.02 Nguyễn Thị Bảo Hiền
159CQ55/11.03 Hồ Quỳnh Anh
160CQ55/11.04 Hồ Quỳnh Anh
161CQ55/11.05 Vũ Thị Lan Nhung
162CQ55/11.06 Vũ Thị Lan Nhung
163CQ55/11.07 Bạch Thị Thanh Hà
164CQ55/11.08 Bạch Thị Thanh Hà
165CQ55/11.09 Nguyễn Thị Thanh
166CQ55/11.10 Nguyễn Thị Thanh
167CQ55/11.11 Trần Đức Trung
168CQ55/11.12 Trần Đức Trung
169CQ55/11.13 Vũ Thị Tuyết Thanh
170CQ55/11.14 Vũ Thị Tuyết Thanh
171CQ55/11CL.01 Nguyễn Tuấn Dương
172CQ55/11CL.02 Nguyễn Tuấn Dương
173CQ55/11CL.03 Diêm Thị Thanh Hải
174CQ55/11CL.04 Diêm Thị Thanh Hải
175CQ55/11CL.05 Đặng Phương Mai
176CQ55/11CL.06 Đặng Phương Mai
177CQ55/15.01 Lã Thị Lâm
178CQ55/15.02 Trần Thị Việt Thạch
179CQ55/15.03 Đặng Thị Ái
180CQ55/15.04 Trần Thị Lan
181CQ55/15.05 Trần Cảnh Toàn
182CQ55/15.06 Trần Thị Thu Hiền
183CQ55/16.01 Lâm Thị Thanh Huyền
184CQ55/16.02 Lâm Thị Thanh Huyền
185CQ55/18.01 Lê Thị Bích Ngọc
186CQ55/18.02 Phùng Thanh Loan
187CQ55/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
188CQ55/19.02 Vũ Thị Thúy Nga
189CQ55/21.01 Nguyễn Hương Giang
190CQ55/21.02 Nguyễn Hương Giang
191CQ55/21.03 Bùi Thị Hằng
192CQ55/21.04 Bùi Thị Hằng
193CQ55/21.05 Trần Thị Phương Thảo
194CQ55/21.06 Trần Thị Phương Thảo
195CQ55/21.07 Đỗ Minh Thoa
196CQ55/21.08 Đỗ Minh Thoa
197CQ55/21.09 Nguyễn Thị Phương Tuyến
198CQ55/21.10 Nguyễn Thị Phương Tuyến
199CQ55/21.11 Lại Thị Ngân
200CQ55/21.12 Lại Thị Ngân
201CQ55/21.13 Nguyễn Thị Huế
202CQ55/21.14 Nguyễn Thị Huế
203CQ55/21.15 Lý Lan Yên
204CQ55/21.16 Lý Lan Yên
205CQ55/21CL.01 Phí Thị Kiều Anh
206CQ55/21CL.02 Phí Thị Kiều Anh
207CQ55/21CL.03 Nguyễn Minh Thành
208CQ55/21CL.04 Nguyễn Minh Thành
209CQ55/21CL.05 Đinh Thị Thu Hà
210CQ55/21CL.06 Đinh Thị Thu Hà
211CQ55/22.01 Hoàng Thanh Hạnh
212CQ55/22.02 Hoàng Thanh Hạnh
213CQ55/22.03 Đặng Thị Hương
214CQ55/22.04 Đặng Thị Hương
215CQ55/22.05 Hoàng Thanh Hạnh
216CQ55/22.06 Hoàng Thanh Hạnh
217CQ55/22.07 Đặng Thị Hương
218CQ55/22.08 Đặng Thị Hương
219CQ55/22.09 Vũ Thùy Linh
220CQ55/22.10 Vũ Thùy Linh
221CQ55/23.01 Phạm Thanh Hà
222CQ55/23.02 Vũ Quốc Dũng
223CQ55/23.03 Lê Thanh Dung
224CQ55/23.04 Lê Thanh Dung
225CQ55/31.01 Vũ Thị Vân Khánh
226CQ55/31.02 Vũ Thị Vân Khánh
227CQ55/31.03 Lê Xuân Đại
228CQ55/31.04 Đào Thị Hương
229CQ55/32.01 Đinh Thị Len
230CQ55/32.02 Nguyễn Thị Nhung
231CQ55/32.03 Mai Mai
232CQ55/32.04 Nguyễn Thị Vân Anh
233CQ55/41.01 Đào Đức Hoàng
234CQ55/41.02 Cao Minh Hạnh
235CQ55/41.03 Nguyễn Thị Kim Oanh
236CQ55/41.04 Nguyễn Hữu Xuân Trường
237CQ55/51.01 Trần Thị Thu Nga
238CQ55/51.02 Bùi Thị Tuyết Mai
239CQ55/51.03 Nguyễn Thị Thanh Thanh
240CQ55/51.04 Nguyễn Thị Thùy Trang
241CQ55/51.05 Phan Thị Hà My
242CQ55/51.06 Bùi Thị Tuyết Mai
243CQ55/61.01 Lưu Huyền Trang
244CQ55/61.02 Lưu Huyền Trang
245CQ55/62.01 Lương Thu Thủy
246CQ55/62.02 Trần Phương Dịu
247CQ55/63.01 Đỗ Ngọc Thanh
248CQ55/63.02 Phạm Thị Việt Hà
249LC20.21.01 Đoàn thị Thúy Nga
250LC20.21.02 Đoàn thị Thúy Nga
251LC20.21.03 Nguyễn Hương Thảo
252LC20.21.04 Nguyễn Hương Thảo
253LC20.21.05 Nguyễn Bá Sơn
254LC20.21.06 Nguyễn Bá Sơn
255LC20.21.07 Lê Hữu Dương
256LC20.21.08 Lê Hữu Dương
257LC20.21.09 Phan Thị Thảo
258LC20.21.10 Phan Thị Thảo

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ